VUI MỪNG VÀ HY VỌNG

(Xin xem các bài phát thanh được liệt kê ở phần cuối lời dẫn nhập)

 

Vui Mừng Và Hy Vọng - "Gaudium et Spes" - là nhan đề của bức Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay, được Công Đồng Chung Vaticanô II ban hành ngày 7/12/1965, ngày cuối cùng trước khi bế mạc Công Đồng kéo dài 3 năm 2 tháng này (11/10/1962-8/12/1965). Cùng với Hiến Chế Tín Lư về Giáo Hội Ánh Sáng Muôn Dân - " Lumen Gentium", qua Công Đồng này, Giáo Hội đă hoàn toàn muốn canh tân chính ḿnh để có thể thực sự phản ánh Dung Nhan Chúa Kitô, trong sứ vụ Muối Đất Men Bột của ḿnh, ở một thế giới càng văn minh về vật chất và nhân bản lại càng có dấu hiệu và triệu chứng phá sản đức tin cũng như băng hoại luân lư.

Theo chiều hướng ấy, nếu Nhóm Vào Đời đă chủ trương và thực hiện Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống là để phát động chiến dịch Sống Thánh Chứng Nhân trong ngàn năm thứ ba Kitô giáo trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam của ḿnh, th́ nhóm giáo dân thiện chí này cũng đă cố gắng thực hiện loạt bài phát thanh mang tên gọi Vui Mừng Và Hy Vọng, là để chia sẻ và đối thoại với tất cả mọi giới thính giả, nhất là quí thính giả ngoài Kitô giáo, về những đề tài trọng yếu liên quan đến Ơn Gọi Làm Người. Loạt bài phát thanh Vui Mừng Và Hy Vọng này đă được phổ biến qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ở Washington DC đến 22 nơi thuộc 19 tiểu bang ngoài California, từ ngày 20/1/2001 đến Chúa Nhật 23/2/2003.

Loạt bài phát thanh Vui Mừng Và Hy Vọng này sở dĩ được tái phát thanh qua Màn Điện Toán Thời Điểm Maria vào mỗi tuần là để nói lên phần nào những ǵ con người cảm nghiệm thấy như muốn đáp ứng Mạc Khải Thần Linh được bày tỏ qua Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật hằng tuần.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

MUỐN XEM VĂN BẢN

CỦA CÁC BUỔI PHÁT THANH VUI MỪNG VÀ HY VỌNG

XIN BẤM VÀO ĐÂY:

http://www.thoidiemmaria.net/GIAOHOI/Muoi Dat Men Bot/ongoilamnguoi.htm

 

1      Ra Mắt: Chủ Trương và Thực Hiện
2      Vui Mừng Và Hy Vọng
3      Ḥa B́nh Thế Giới
4      Xuân: Đi T́m Hạnh Phúc
5      Điểm Sách: Đi T́m Hạnh Phúc

6      Ơn Gọi Làm Người
7      Đọc Sách: Đời Thênh Thang Sống
8      Sống Động là Tăng Trưởng…
9      T́m Về Chân Thiện Mỹ
10     Lương Tri là Ơn Gọi Làm Người
11     Cảm Thức Tội Lỗi
12     Tự Do là Làm Chủ Cuộc Đời
13     B́nh An là Tràn Đầy Sức Sống…
14     Yêu Thương là Bản Tính Hoàn Thiện
15     Hạnh Phúc là Viên MănYêu Thương
16     Niềm Tin là Văn Hóa Thần Linh
17     Phỏng Vấn Ngày Thân Mẫu
Ơn Gọi Làm Mẹ
18     Điểm Sách: Bí Quyết Hạnh Phúc Hôn Nhân

19      Hôn nhân hiệp thông xă hội
20      T́nh yêu phái tính
21      T́nh cảm t́nh dục 
22      Phỏng Vấn Ngày Thân Phụ
23     T́nh nghĩa phu thê 
24     Ngừa thai phá thai 
25      Ngày Độc Lập: Nhân Quyền 
26      Ly Thân - Ly Dị
27      Ly thân ly dị (tiếp) 
28      Đọc Sách: Bộ Tiểu Thuyết Cho T́nh Yêu Lên Ngôi và Cuối Trời Yêu Thương

29      Gia Đ́nh Nền Tảng Xă Hội
30     Vai tṛ làm chồng
31     Vai tṛ làm vợ 
32     Điểm Sách: 2 tác phẩm Duy Tŕ & Phát Triển Đời Sống Hôn Nhân và Mái Ấm Yêu Thương 
33     Ngày Lao Động: Lao Công Con Người
34     Biến Cố 911: Tấn Công Khủng Bố
35     Vai tṛ làm cha
36     Vai tṛ làm mẹ
37     Thân phận làm con 
38     T́nh Anh Chị Em


39     Giới Trẻ Tương Lai Xă Hội
40     Con người thụ nhân 
41     ConNgười tâm sinh lư

42     Con Người Tâm Linh

43     Con Người Luân Lư

44     Nghệ Thuật Giáo Dục

45     Con Người Thành Nhân

46     Con Người Vào Đời

          47     Đau Khổ

          48     Sự Chết

          49     Tội Lỗi

          50     Cứu Độ

 

          51     Công Bằng

          52     Khôn Ngoan

          53     Tiết Độ

          54     Can Đảm

 

          55     Nhân Gian

          56     Không Gian

          57     Thời Gian

          58     Trường Sinh

 

 

 

Hit Counter

Hits since 5/6/2004


COMMENTS


 HOME PAGE